Hydroizolacja balkonów

Hydroizolacja balkonów

1. Płyta żelbetowa
2. Warstwa sczepna weber.rep 751
3. Jastrych spadkowy weber.fl oor RAPID
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) weber.tec 824 lub weber.tec Superfl ex D2
5. Taśma uszczelniająca weber.tec 828 DB 75
6. Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 977 lub weber.color perfect
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881 lub weber.tec PU K25