Hydroizolacja pomieszczeń mokrych

Hydroizolacja pomieszczeń mokrych

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych weber.fl oor RAPID lub weber.fl oor FLOW
7. Grunt weber.prim 801
8. Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822
9. Taśma uszczelniająca UNI 120/70
10. Zaprawa klejowa weber ZP414 lub weber ZP418
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania weber.fug 877 lub weber.color perfect
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca weber.fug 881 lub weber.color silicon